laboratoryo

Impormasyon sa Laboratory

Ang laboratoryo ay isang puwang kung saan ang mga mag-aaral ay maaaring mag-obserba, magsanay, at mag-eksperimento sa mga bagay at materyales nang paisa-isa o sa mga pangkat. Ang ganitong uri ng pag-aaral ay hindi limitado sa pisikal na espasyo ng laboratoryo, ngunit maaari ding mangyari sa iba't ibang anyo ng espasyo tulad ng mga electronic learning management system, computer simulation virtual laboratories, atbp. middle.
Sistema ng Pagrerekord ng Klase

Mobile Recording And Display All-In-One Machine

Mobile cart design, 360-degree omnidirectional adjustable operating arm, combined with camera, recording display screen, and POE switch to achieve high degree of freedom in recording and display.

Resource Management

Supports playing local teaching resources, uploading classroom content to the teaching platform, and downloading resources

Portable Experimental Terminal

Portable experimental terminal, two cameras with ultra-high-definition multi-angle recording to restore operation details

Applicable To Multiple Scenarios

Ginagamit sa mga pang-eksperimentong kurso tulad ng medisina, kimika, pisika, electronics, atbp.

Matalinong Blackboard

Electronic Class Sign

Portable Experiment Recording System

Portable Experiment Terminal

Mobile Experiment Recording All-In-One Machine