Kaso ng Customer

Ibahagi pa ang tungkol sa Controller ng pader ng video ng iSEMC proyekto
National Police Conference Center

National Television Station Monitoring Center

Produkto at Mga Solusyon: NP Pro Video Wall Control System
National Police Conference Center

National Police Conference Center

Produkto at Mga Solusyon: NP Pro Video Wall Control System
National Police Conference Center

Regional Data Command Center

Produkto at Mga Solusyon: VK-S Video Wall Control System
Industriya ng Meteorological

Sentro ng Industriya ng Meteorological

Produkto at Mga Solusyon: VK Video Wall Control System